Mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của bốn mùa

Sau đây công ty chuyển nhà bốn mùa, sẽ gửi tới quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của công ty chúng tôi, giúp khách hàng nắm bắt được những mục lục cần có của một bản hợp đồng vận chuyển nhà, ngoài ra đó còn là văn bản pháp lý để giúp ích trọng việc xảy ra nhiều hư hỏng hay mất mát đồ đạc của gia đình, để có cơ sở giải quyết nhanh và tránh bị thiệt cho chính bản thân.

Mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của bốn mùa

Mẫu hợp đồng chuyển nhà như sau:

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------š***›--------
 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: ................/201...../HĐDV-BM
 
- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2010 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khóa XI.
- Căn cứ Luật thương mại soos36/2005/QH của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khóa XI.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu của hai bên.
           
Hôm nay, ngày ….  Tháng ….  năm 201….
Chúng tôi gồm:
Bên A                         : ………………………………………......................................................
Địa chỉ                        : …………………………………………………………………..............
Đại diện bà                 :  …………………………              Chức vụ : ……………………..........
Điện thoại                   : ………………………….               Fax         : ……………………........
 
Bên B:          CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA
Địa chỉ                       : Số 6 – Ngách 83/76 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội.
Đại diện ông              :     Dương Văn Phúc                       Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại                  :  0979.217.635  –  0466.833.993  –  0904.667.221
Mã số thuế                 :  0106927267
Tài khoản số              :  19129949577698
Hai bên đồng ý ký hợp đồng vận chuyển với những điều kiện và điều khoản sau:
ĐIỀU I:  NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
1. Bên B cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói ( gồm vận chuyển nội thất, thiết bị, tài liệu, đồ đạc (tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt) ) cho Bên A.
( Các hạng mục được liệt kê trong báo giá và phục lục kèm theo hợp đồng)
Theo hành trình sau:
a. Địa điểm chuyển đi:

..........................................................................................................................................................
b. Địa điểm chuyển đến:
..........................................................................................................................................................
2. Lắp đặt theo đúng thiết kế và hướng dẫn của Bên A.
Bên B lắp đặt theo đúng nội dung đã thỏa thuận ( theo danh mục báo giá ) và thiết kế của Bên A trong phạm vi năng lực của Bên B.
3. Thời gian thi công hợp đồng:
Bắt đầu từ ngày ..... tháng ..... năm 201... đến ngày ...... tháng ..... năm 201.....
Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian, Bên A thông báo cho Bên B trước 02 ngày.
 
ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
1. Trách nhiệm của Bên A:
- Thanh toán đầy đủ cho bên B theo Điều 3 của hợp đồng này.
- Tạo điều kiện làm việc với ban quản lý các toà nhà để Bên B làm  việc thuận lợi .
- Cùng Bên B thực hiện tốt việc nghiệm thu, bàn giao, thanh lý Hợp đồng.
2. Trách nhiệm của Bên B
- Từ khâu vận chuyển đến khâu đóng gói. Lắp đặt tại địa điểm mới theo đúng nhu cầu đã thống nhất với Bên A.
- Bên B có trách nhiêm làm đúng theo với giá trị hợp đồng và thời gian vận chuyển theo thỏa thuân.
- Thực hiện đúng nội dung các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo các vật dụng trong gia đình ( hoặc văn phòng ) vận chuyển được bảo hành về chất lượng và số lượng khi di dời.
- Trong trường hợp bị mất mát, đỗ vỡ Bên B sẽ phải bồi thường cho Bên A với giá trị đồ vật theo giá trị thị trường tại thời điểm đó.
ĐIỀU III.  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Tổng giá trị hợp đồng chưa ( hoặc có ) bao gồm thuế 10% GTGT là: ................... VNĐ
(Bằng chữ:
.......................................................................................................................................................... )
2. Phương thức thanh toán:
- Ngay sau khi hai bên thống nhất khối lượng công việc, giá cả và ký hợp đồng Bên A tạm ứng cho Bên B ......  % giá trị Hợp đồng, số tiền là:  ................. VNĐ 
(Bằng chữ: 
.......................................................................................................................................................... )
- Các công việc sau khi đã thực hiện xong, hai bên tiến hành nghiệm thu và kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đủ biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn VAT, thì Bên A phải thanh toán số tiền còn lại cho Bên B hết 100% giá trị hợp đồng.
ĐIỀU VI: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
1. Bên B ngay sau khi ký hợp đồng nếu vì bất cứ lý do gì không thực hiện công việc thì phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc của Bên A đồng thời bên B bị phạt vi phạm hợp đồng bằng số tiền bên A đã đặt cọc cho bên B.
2. Bên A sau khi ký kết hợp đồng đã giao tiền đặt cọc trong thời hạn 10 ngày mà không thực hiện công việc thì số tiền đặt cọc Bên B được sỡ hữu mà không phải trả lại.
ĐIỀU VII: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của hợp đồng đã được thực hiện xong và không có khiếu nại của bên nào.
2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B    


Như trên là bản hợp đồng chuyển nhà trọn gói của công ty chúng tôi, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà có thể tham khảo trước, hoặc muốn tải về để làm văn bản mẫu có thể copy lại, hoặc có thể gọi tới tổng đài của công ty chuyển nhà bốn mùa để được tư vấn và sử đụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.
 

×