Mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của bốn mùa

Mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của bốn mùa

Sau đây công ty chuyển nhà bốn mùa, sẽ gửi tới quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói của công ty chúng tôi, giúp khách hàng nắm bắt được những mục lục cần có của một bản hợp đồng vận chuyển nhà, ngoài ra đó còn là văn bản pháp lý để giúp ích trọng việc xảy ra nhiều hư hỏng hay mất mát đồ đạc của gia đình, để có cơ sở giải quyết nhanh và tránh bị thiệt cho chính bản thân.

mẫu hợp đồng chuyển nhà
mẫu hợp đồng chuyển nhà của công ty chuyển nhà bốn mùa

Mẫu hợp đồng chuyển nhà 2019 như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–šµ›——–

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(Vv:  …………………………………………………………………….. )
 ( Số: ……………………../HĐDV-VC )

 – Căn cứ Luật dân sự số 91/2015 QH 13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

           Hôm nay, ngày  …. tháng …. năm 201…

 Chúng tôi, đại diện cho các bên ký kết hợp đồng,  gồm có:

Bên A: Bên sử dụng gói dịch vụ chuyển nhà.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ                   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện Ông        :  …………………………………………………………………………………………….         Chức vụ : …………………………………………
Điện thoại              :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế               : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số         : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: ( bên cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói )

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BỐN MÙA

Địa chỉ                   : Số 6 – Ngách 83/76 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội.
Đại diện Ông         :   DƯƠNG VĂN PHÚC Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại              : (024)39.124.124 –  0979.217.635
Mã số thuế             : 0106927267
Tài khoản số         : 19129949577698  Tại Ngân Hàng Techcombank Văn Quán – Chi Nhánh Hà Tây.

Hai bên đồng ý ký hợp đồng với những điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU I:  ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

         Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói ( gồm đóng gói, tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt nội tất, đồ đạc gia đình cho bên A).

ĐIỀU II: THÀNH PHẦN HỢP ĐỒNG.

         Văn bản hợp đồng chuyển nhà trọn gói ( kèm theo phục lục ).

ĐIỀU III.  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A ( bên sử dụng dịch vụ chuyển nhà ).

– Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này củng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

– Làm việc với Ban Quản Lý Tòa nhà, khu dân cư để tạo điều kiện cho Bên B làm việc thuận lợi.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B.

– Từ khâu đóng gói đến khâu vận chuyển, lắp đặt tại địa chỉ mới theo đúng nhu cầu bên A. Tuân thủ quy trình chuyển nhà trọn gói nghiêm ngặt.

– Bên B có trách nhiệm làm đúng theo với giá trị hợp đồng và thời gian vận chuyển theo thỏa thuận.

TT Ngày Nội dung

……

……

……

……

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

  – Thưc hiện đúng nội dung các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo các vật dụng trong mô hình vận chuyển được bảo hành về chất lượng và số lượng khi di dời.

  – Trong trường hợp bị mất mát, đổ vỡ Bên B sẽ phải bồi thường cho Bên A với giá trị đồ vật theo giá trị thị trường tại thời điểm đó.

 ĐIỀU V: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

 1. Giá trị hợp đồng: …………………………………. (chưa bao gồm thuế VAT 10%)

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..).

 1. Phương thức thanh toán:
 2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 3. Thời hạn và số lần thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B ( ……. lần )
 4. Ngay sau khí kí kết hợp đồng Bên A sẽ đặt cọc cho Bên B số tiền: ……………..

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..).

 1. Sau khi Bên B thực hiện xong các công việc đã thỏa thuận, xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán gồm: Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, Hóa đơn tài chính hợp lệ. Bên A sẽ thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng đã thỏa thuận.

ĐIỀU VI: LOẠI HỢP ĐỒNG:

         Vận chuyển nhà trọn gói.

ĐIỀU I: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

         Từ ngày ……………………………………… đến hết ngày ……………………………………….

Lịch trình cụ thể:

ĐIỀU VIII: HIỆU CHỈNH, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG:

 1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau. Hợp đồng tăng hoặc giảm các hạng mục hoặc giá trị hợp đồng.
 2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thỏa để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

ĐIỀU IX: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

 1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:
 2. Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn.
 3. Bên B bị phá sản, giải thể.
 4. Các hành vi khác ( nếu có ).
 5. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.
 6. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền vù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

ĐIỀU X: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

 1. Bên A và Bên B có trác nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
 2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào củng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại tòa án kinh tế có thẩm quyền cao nhất tại địa phương. Phán quyết của tòa án là cở sở pháp lý thi hành của mỗi bên, án phí do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU XI: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHÀ:

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.
 2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 2 bộ, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Như trên là bản hợp đồng chuyển nhà trọn gói của công ty chúng tôi, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà có thể tham khảo trước, hoặc muốn tải về để làm văn bản mẫu có thể copy lại, hoặc có thể gọi tới tổng đài của công ty chuyển nhà bốn mùa để được tư vấn và sử đụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hoặc có thể tải mẫu hợp đồng chuyển nhà trọn gói tại đây